Polski żołnierz

0 Flares 0 Flares ×

Prapradziadku   Bolesławie
Nie  zginąłeś    w powstaniu listopadowym
Wywozili  Cię  na Sybir
Przepłynąwszy  rzekę Styr
Wróciłeś
Las  stał  się  Twoim  domem
Byłeś  żołnierzem ,   polskim żołnierzem

Pradziadku  Janie
Nie  zginąłeś  w powstaniu  styczniowym
Wszystkie  dobra  Tobie  zabrano
Pochodziłeś  z wielkiego  rodu
Zabito  Twoich  rodziców
Uczyłeś  chłopskie  dzieci
Byłeś  żołnierzem , polskim  żołnierzem

Dziadku  Tomaszu zabrano  Cie  od  matki
Siedemnastoletniego chłopca
Wcielono  Cię do wojska  carskiego
Wróciłeś  do domu  jako  dorosły  mężczyzna
W roku 20 walczyłeś  pod Warszawą
Sam  opowiadałeś  mi o „cudzie  nad  Wisłą’
Byłeś  w  sercu  zawsze  żołnierzem ,polskim  żołnierzem

Tato  Stanisławie byłeś  żołnierzem , polskim  żołnierzem
Walczyłeś  w  wojnie
Wielkiej   okrutnej  wojnie  1939-1945 r
Wróciłeś  ranny
Pamiętam  Twoje  wojskowe piosenki
Kiedy mnie  usypiałeś do  snu
Pamiętam  też  Twoją  opowieść o tamtych  czasach
I o żołnierzach , polskich  żołnierzach
Którzy  w sercach mają  wyryte  słowa
Bóg  Honor  Ojczyzna

Praprawnuczka , prawnuczka, wnuczka , córka

15.08.2019 r

Maria Urszula  Grzecznowska  Mruk

0 Flares Facebook 0 0 Flares ×