Człowiek – Samarytanin

0 Flares 0 Flares ×

Co  ja  z tego  będę  miał  ?
Zatrzymałam  się na początku  drogi
Nieprzyjezdnej
Kamienistej,  stromej
Trudnej
Chwile  stałam
Przypomniałam  sobie
Przypowieść o samarytaninie
Gdzieś na tej drodze
Oni spotkali  człowieka
Pobitego
Ograbionego
Porzuconego
Prawie  umierającego

Szedł  tą  drogą przede mną
Kapłan
Widział  człowieka
A zanim szedł  lewita
On  też widział  poszkodowanego
Człowieka
Żaden  z nich  nie pomógł

Ich  zachowanie  było  zgodne  z moim pytaniem
Co  ja  z tego  będę miał?
Że  mu  pomogę
Nic  po prostu  nic

Szedł tą  drogą  za nimi  Samarytanin
Pomógł  opatrzył
Zaopiekował
Nie zażądał zapłaty
Nie zadawał  sobie żadnych  pytań
Pomyślał
Człowiek

Poszłam  tą drogą dalej
Nie  zamykaj  się w sobie pomyślałam
Miłość istnieje
Miłosierdzie  też

14.07.2019r

Maria  Urszula  Grzecznowska   Mruk

0 Flares Facebook 0 0 Flares ×