0 Flares 0 Flares ×
Miłosć
Jedno słowo
i tak wiele znaczeń
O różnych interpretacjach
Ja mówię o tej
Boskiej Wielkiej Miłości
Boga Wszechmocnego
Do swojego syna Jezusa ukrzyżowanego
Na krzyżu za grzech i winy ludzi całego Świata
Miłość
Boga Ojca który kładzie swoje ręce
Na zmasakrowanych ciągle jeszcze krwawiących rękach Jezusa
A one Jezus jak chciały by się uwolnić
Z pod ciepłego otulającego uścisku Boga Ojca
Pragnąc objąć cały grzeszny Świat
I obejmuje ten trudny zdeprawowany Świat
Ofiarując swoją śmierć i krzyż

Klęczę i mrużę oczy
Jestem przerażona widzę zło pełzające z każdego zakątka
Dotyka tym złem każdego przykazania
Wojny pozbawione ludzkiej godności
Matki zabijające własne dzieci w ich własnym łonie
Fałszywych pomówień
Kto ma Ciebie kochać chronić pomagać
Musimy nauczyć się tej wielkiej miłości Boga
Który widzi każdego człowieka
Nawet tego najgorszego grzesznika
Może najwyższy czas zobaczyć drugiego człowieka
I nauczyć go tej pięknej Boskiej miłości

Miłosć
Jedno słowo
i tak wiele znaczeń
O różnych interpretacjach
Ja mówię o tej
Boskiej Wielkiej Miłości
Boga Wszechmocnego
Do swojego syna Jezusa ukrzyżowanego
Na krzyżu za grzech i winy ludzi całego Świata
Miłość
Boga Ojca który kładzie swoje ręce
Na zmasakrowanych ciągle jeszcze krwawiących rękach Jezusa
A one Jezus jak chciały by się uwolnić
Z pod ciepłego otulającego uścisku Boga Ojca
Pragnąc objąć cały grzeszny Świat
I obejmuje ten trudny zdeprawowany Świat
Ofiarując swoją śmierć i krzyż

Klęczę i mrużę oczy
Jestem przerażona widzę zło pełzające z każdego zakątka
Dotyka tym złem każdego przykazania
Wojny pozbawione ludzkiej godności
Matki zabijające własne dzieci w ich własnym łonie
Fałszywych pomówień
Kto ma Ciebie kochać chronić pomagać
Musimy nauczyć się tej wielkiej miłości Boga
Który widzi każdego człowieka
Nawet tego najgorszego grzesznika


0 Flares Facebook 0 0 Flares ×