Swiatło zmartwychwstania

0 Flares 0 Flares ×

Pojmali  Cię w ogrodzie –  za winy moje
Więzili Cię  w ciemnicy –  za  grzechy moje
Biczowali i chłostali  –  za grzechy moje
Wcisnęli Tobie na głowę cierniową koronę  –  za winy moje
Ubrano Cię w płaszcz   szkarłatny  –  za  grzechy  moje
Ośmieszano i opluwano  –  za winy moje
Na Twoje plecy zadano krzyż  –   za grzechy moje
Ja też mam  swój zrobiony na miarę
Szedłeś wolno na  Golgotę
Potykałeś  się  o kamienny bruk, upadałeś  –  bolało
Przestraszone  oczy patrzyły na Twój ból
W tym wielkim  trudzie i bólu był człowiek  –  pomagał
Przybili Cię do krzyża   –   moimi gwożdzimi
Umarłeś za mnie
Bezsens
To  Ja powinnam umrzeć  za  grzechy swoje
Trzeciego dnia zobaczyłam   Sens  –  światło zmartwychwstania
Odkupiłeś mnie z grzechów moich  –  na wiosnę

28.marzec 2018 r

Maria Urszula Mruk

 

 

 

 

 

 

0 Flares Facebook 0 0 Flares ×