Słowo Honoru

0 Flares 0 Flares ×

Dla wujka Tomasza  cioci Michaliny  Janusz  i Ludwika
Grzecznowskich

Kiedy wybiła godzina W
Do  powstania poszedł
Ojciec , Syn szesnastoletni i dwunastoletni
Który  wymknął się  matce

Ojciec dał swojej  żonie
Słowo honoru
Że  będzie walczył
O Boga,  Honor   i  Ojczyznę

Że  będzie walczył i osłaniał swoje dzieci
Że będzie walczył o ludzi ,którzy giną niewinnie
Że  będzie walczył o  miasto
Warszawę ,którą tak  bardzo kochał

Nie przeżyli powstania
Ojciec Tomasz lat  czterdzieści  z orzełkiem  na czapce
Syn Janusz lat szesnaście z opaską biało-czerwoną na  ręku
Syn Ludwik lat  dwanaście z chustką na szyj zapiętą lilijką harcerską

Zostali  zamordowani w  sześćdziesiątym pierwszym  dniu powstania
Po własnym zrujnowanym domem
Kiedy  ginęli z rąk hitlerowców,  ojciec zasłaniał synów
Chłopcy  trzymali się  mocno za  ręce

Najmłodszy Ludwik ,który  był  jeszcze   dzieckiem
Powiedział      cichutko    Bóg Honor Ojczyzna
Matka  słyszała tylko  Bóg
Honor  był dla  Ojczyzny

01.08.2017r
Maria Urszula Mruk

0 Flares Facebook 0 0 Flares ×