Kara

0 Flares 0 Flares ×

Za co mnie karzesz
Za   dobro  , spokój  miłość
Za delikatność  za ukrywanie  emocji
Za to   że jestem  inna

Inność  to wielkość dodana
Bo nie taka sama
Za  milczenie    za brak złej  reakcji
Za ból , smutek ,nostalgię

Za nie zrozumieniem za  brak  wojny
Za piękność  duszy  ,czystość
Za  brak argumentów  krytycyzmu
Za  co?

Bo  uciekam  w świat  muzyki , myśli, poezji
Bo nie odpowiadam ciosem  za cios
Bo nie  buduję swojego szczęści
Na  łzach innej  kobiety

06.07.2017r
Maria Urszula Mruk

0 Flares Facebook 0 0 Flares ×