Radość

0 Flares 0 Flares ×

Urodziłeś  się  Janie  synu  Elżbiety
Z rodu  Dawida
Prorok  proroków
Ludzi  rachunek  sumienia
Gładziłeś  drogę  Wielkiemu
Jezusowi  z  rodu  Dawida
Imię jego było  znane
Zanim  został  poczęty
Urodzony  jak  człowiek
Z matki  Marii Panny
W szopie   w  Betlejem
Kochał bardzo  ludzi

Dzisiaj  widziałam  Boga
Na   krakowskim  rynku jadł  rybę
Wspólnie   innymi biednymi  i  bezdomnymi
Uśmiechnął  się
Tak  zwyczajnie  jak  dobry  człowiek

Jak   Jezus  na  ostatniej  wieczerzy
Też  łamał  się  chlebem
A jednak  został zdradzony i   ukrzyżowany na  Golgocie
I zwyciężył  śmierć
Zmartwychwstał  z  grobu
Jest  Gloria
Jest A leluja
Ale i  jest Miłosierdzie  Boże

 

20.12 2019 r

Maria  Ursula   Grzecznowska  Mruk

0 Flares Facebook 0 0 Flares ×